Nyomtatás (új ablakban)

"Halottak napjától Virágvasárnapig"

A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház a Budapest Hegyvidék XII kerületi Művelődési Központban (volt MOM - XII. ker. Csörsz u. 18.) március 10-én 19 órakor ismét bemutatja Siposhegyi Péter: "Halottak napjától Virágvasárnapig" című nagysikerű színdarabját.
Rendezte: Andrási Attila.
Szereplők: Csernik Árpád, Erdélyi G. Hermina, Káló Béla, Péter Ferenc.

Udvari Kamaraszínház

A megtörtént eseményekre és egy szabadkai magyar polgár naplójára támaszkodó darab a maga nemében eddig egyedülálló. Trianonról, a Délvidék szerb bekebelezéséről, majd 1941-es felszabadulásáról szól, de persze nem csak erről. Életszerű és szagú mestermunka, amely megmutatja erényeinket és esendőségünket, nemzeti karakterünk napos és árnyékos oldalát egyaránt.
Kendőzetlenül beszél arról, amiről évtizedekig tilos volt, és amiről a budapesti média zöme hallgat ma is: a magyarság 85 éve tartó szisztematikus üldözéséről. A címválasztás nem véletlen: 1918 őszén, Halottak napján vonultak be a szerb megszállók Kosztolányi városába, majd 1941 tavaszának Virágvasárnapján tértek vissza a honvédek egyszerre zokogó és nevető, táncoló, ujjongó szabadkai polgárok ezreitől köszöntve. Mindez Szabadka és a Kárpát-medence egyik legjobb magyar színészgárdájának tolmácsolásában.
Időpontok és további információk:
http://mkuk.freeblog.hu/

Szemelvények az eddig megjelent kritikákból:

"A Kende Ferenc emlékiratai alapján készült mű ijesztő hasonlóságot mutat a közelmúlt eseményeivel és a Délvidék jelenével. Nem változott sem a szerb kisebbségi politika, Janicsár magyarból sem lett kevesebb."

(Magyar Nemzet: Varga Klára)

"Az ilyen témájú darabok, előadások fájóan hiányoznak a magyar színházakból, mi minderről eddig pisszenni sem mertünk a színpadon. A kamaraszínház Trianon tragédiáját, annak következményeit mélyíti, az állami elnyomást taglalja - ahogyan megírták - nyíltan, szokatlan nyíltsággal. Én, a sok vihart, züllést átélt öreg színházi róka halkan megjegyzem, hogy végre egy előadás, amely szörnyű dúlást vitt véghez a lelkünkben."

(Barácius Zoltán: Hét Nap)

"Hogyan lehet az országtól idegen uralom, ha úgy tetszik, elnyomás alatt magyarnak maradni? Felejthetetlen élményt nyújtottak Andrási Attila rendezésében a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának színészei."

(Magyar Demokrata: Szentei A.)

"Meghökkentett eleinte az a nyíltság, mellyel a szerző a darabot indítja, nem ezt szoktuk meg unalmas és nyugalmunkat féltő kis világunkban, ugyanis a történelmi kereten és a színpadon megjelenített személyes sorsokon túl megszólal élesen és süvítőn az igazság. Itt van előttünk négy kiváló délvidéki színész (Csernik Árpád, Erdélyi G. Hermina, Káló Béla és Péter Ferenc), egy precíz, minden fölösleges sallangot nélkülöző rendezés (Andrási Attila), és az író (Siposhegyi Péter) tollából kirajzolódó szomorú és szégyenletes történelmi esemény, Trianon és örökké égő valósága."

(Szentendrei Tükör: Hoppál Kál Bulcsú)

"A kis csapat szenvedélyes, magas hőfokú előadást nyújtott, teljes beleéléssel, drámai szembeszegüléssel."

(Magyar Szó: Szemerédi Magda)

"Az eddigi kilenc előadásból én hatot láttam, de még mindig nem tudok betelni vele. A darab végén állva tapsolt az egész nézőtér, könnyeinket immár nem rejtegettük sem mi, nézők, sem a színészek; feloldódtunk a katarzisban."

(Nemzetőr: Lovas Erika)

"Élmény volt az este."

(Vasárnap reggel: B. Z.)


http://www.wwf.hu

Tavasz...

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!